Reklamační řád

  1. Kupující je povinen ihned po dodání zboží zkontrolovat a kontaktovat Prodávající společnost o případných vadách zboží.
  2. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit do pěti dnů od převzetí zboží prostřednictvím emailu s uvedený číslem objednávky.
  3. Prodávající neuznává reklamaci zboží, u něhož vznikla škoda užíváním, či nesprávným používáním, nebo nesprávnou manipulací s produktem.
  4. Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího o vyřízení reklamace nejpozději do 7 dnů.
  5. Vyplněný reklamační formulář zašlete na tjvn@email.cz.
  • V případě reklamace nás kontaktujte na info@tojevono.com - zašleme Vám reklamační formulář k vyplnění.